فن کویل داکتی(کانالی) VTS

🔶تنوع ظرفیت هوادهی از 400 الی 3000 CFM

🔶دارای فیلتر هوای قابل شستشو

🔶بدنه از جنس گالوانیزه

🔶موتور کم صدا و بدون لرزش 

🔶بالانس فن بصورت دینامیکی استاتیکی

AHRI

EUROVENT

AMCA

CE