پکیج یونیت

🔶از ظرفیت 3 تن تبرید به بالا

🔶قابلیت عملکرد با گازهای دوست دار محیط زیست 

🔶طراحی بهینه و عملکرد باکمترین صدا و لرزه

🔶دارای Hermetic Scroll Compressor

🔶طراحی شده برای کارکرد در شرایط سخت حاره ای (دما و رطوبت بالا)

🔶دارای گواهینامه AHRI و تاییدیه UL..

AHRI

UL CERTIFED

Environment Friendly Refregerant

EMERSON