مجتمع تجاری-فرهنگی-تفریحی آرش مال

تامین چیلرهای پروژه آرش مال به عنوان یکی از شاخص ترین پروژه های شمال کشور در استان گیلان واقع در منطقه آزاد انزلی از برند کلینت ایتالیا، که با توجه به شرایط مجاورت در کنار دریا از حساسیت بسیار بالایی برخوردار می باشد .